ParamoreFinland

paramorefinland.com

My Heart

I am finding out that maybe I was wrong
That I’ve fallen down and I can’t do this alone
Minä huomaan että ehkä olin väärässä
Että olen pudonnut alas enkä voi tehdä tätä yksin

Stay with me, this is what I need, please?
Pysy kanssani, tämä on mitä tarvitsen, kiltti?

KERTOSÄE:

Sing us a song and we’ll sing it back to you
We could sing our own but what would it be without you?
Laula meille laulu ja me laulamme sen takaisin sinulle
Me voisimme laulaa omillamme mutta mitä se olisi ilman sinua?

I am nothing now and it’s been so long
Since I’ve heard the sound, the sound of my only hope
Minä en ole mitään nyt ja siitä on niin kauan
Kun olen kuullut sen äänen, ainoan toivoni äänen

This time I will be listening.
Tällä kertaa minä aion kuunnella.

KERTOSÄE

This heart, it beats, beats for only you x 3
Tämä sydän, se lyö, se lyö vain sinulle x 3

My heart is yours
Sydämeni on sinun

This heart, it beats, beats for only you
My heart is yours
(My heart, it beats for you)
Tämä sydän, se lyö, se lyö vain sinulle
Sydämeni on sinun
(Minun sydämeni, se lyö sinulle)

This heart, it beats, beats for only you (It beats, beats for only you)
My heart is yours (My heart is yours)
Tämä sydän, se lyö, se lyö vain sinulle (Se lyö, lyö vain sinulle)
Sydämeni on sinun (Sydämeni on sinun)

This heart, it beats, beats for only you (Please don’t go now, please don’t fade away)
My heart, my heart is yours (Please don’t go now, please don’t fade away)
Tämä sydän, se lyö, se lyö vain sinulle (Kiltti älä mene nyt, älä katoa pois)
Minun sydämeni, minun sydämeni on sinun (Kiltti älä mene nyt, älä katoa pois)

(Please don’t go now, please don’t fade away) My heart is yours
(Please don’t go now, please don’t fade away) My heart is yours
(Please don’t go, please don’t fade away)
(Please don’t go now, please don’t fade away) My heart is…
(Kiltti älä mene nyt, älä katoa pois) Sydämeni on sinun
(Kiltti älä mene nyt, älä katoa pois) Sydämeni on sinun
(Kiltti älä mene, älä katoa pois)
(Kiltti älä mene nyt, älä katoa pois) Sydämeni on…