ParamoreFinland

paramorefinland.com

Misguided Ghosts

(1,2,3,4)

I’m going away for a while
But I’ll be back, don’t try to follow me
’cause I’ll return as soon as possible
Lähden pois vähäksi aikaa
Mutta tulen takaisin, joten älä yritä seurata minua
Koska palaan niin pian kuin on mahdollista

See I’m trying to find my place
But it might not be here where I feel safe
We all learn to make mistakes
Näetkö, yritän löytää paikkani
Mutta se ei välttämättä ole siellä missä tunnen oloni turvalliseksi
Opimme kaikki tekemään virheitä

And run
From them, from them
With no direction
Run from them, from them
With no conviction
Ja juokse
Pois heidän luotaan x2
Ilman määränpäätä
Juokse pois heidän luotaan, pois heidän luotaan
Ilman tuomitsemista

I’m just one of those ghosts
Travelling endlessly
Don’t need no road
In fact they follow you
Olen vain yksi noista haamuista
Vaellellen loputtomasti
Ei tarvitse tietä
Itseasiassa he seuraavat sinua

And we just go in circles
Now I’m told that this life
And pain is just a simple comprimise
So we can get what we want out of it
Ja me kuljemme ympyrää
Nyt minulle kerrottiin, että tämä on elämää
Ja kipu on vain yksinkertainen kompromissi

Someone try to classify,
A broken heart and twisted minds
So I can find someone to rely on
Joku yrittää luokitella
Särkynyttä sydäntä ja kieroutuneita mieliä
Jotta voit löytää jonkun johon tukeutua

And run
To them, to them
Full speed ahead
Ja juokse
Heidän luokseen, heidän luokseen
Täydellä vauhdilla

Oh you are not
Useless
We are just
Voi, et ole
Tarpeeton
Me olemme vain

Misguided ghosts
Travelling endlessly
The ones we trusted the most
Pushed us far away
Harhaanjohdettuja haamuja
Vaeltaen ikuisesti
Ne, joihin luotimme eniten
Työnsivät meidät pois

And theres no one role
We should not be the same
But I’m just a ghost
And still they echo me
They echo me in circles
Eikä ole olemassa vain yhtä roolia
Meidän ei pitäisi olla samanlaisia
Mutta minä olen vain haamu
Ja silti kuulen kaiut
Ne kaikuvat ympärilläni