ParamoreFinland

paramorefinland.com

Brick By Boring Brick

She lives in a fairy tale
Somewhere too far for us to find
Forgotten the taste and smell
Of the world that she’s left behind
It’s all about the exposure the lens I told her

Hän elää sadussa
Jossain liian kaukana meidän löydettäväksemme
Unohtanut maun ja tuoksun
maailman, jonka hän jätti taakseen
Se johtuu vain valotuksesta, linnseistä, kerroin hänelle

The angles were all wrong now
She’s ripping wings off of butterflies
Keep your feet on the ground
When your head’s in the clouds

Kulmat ovat aivan väärin nyt
Hän repii perhosilta siipiä
Pidä jalkasi maassa
Kun pääsi on pilvissä

Well go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle
Go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle
Ba da ba ba da ba ba da

Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan
Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan

So one day he found her crying
Coiled up on the dirty ground
Her prince finally came to save her
And the rest you can figure out
But it was a trick
And the clock struck 12

Joten eräänä päivänä hän löysi hänet itkemästä
Käpertyneenä likaiseen maahan
Hänen prinssisä tuli viimein pelastamaan hänet
Ja loput voit päätellä itse
Mutta se oli temppu
Ja kello löi 12

Well make sure to build your home brick by boring brick
or the wolves gonna blow it down
Keep your feet on the ground
And your head’s in the clouds

Varmista että kotisi rakennetaan yksi tylsä tiili kerrallaan
tai sudet puhaltavat sen alas
Pidä jalkasi maassa
Kun pääsi on pilvissä

Well go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle
Go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle

Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan
Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan

Well you built up a world of magic
Because your real life is tragic
Yeah you built up a world of magic

Rakensit taikamaailman
Koska oikea elämäsi on traagista
Niin, rakensit taikamaailman

If it’s not real
You can’t hold it in your hand
You can’t feel it with your heart
And I won’t believe it

Jos se ei ole todellista
Et voi pitää sitä kadessäsi
Et voi tuntea sitä sydämelläsi
Ja en usko sitä

But if it’s true
You can see it with your eyes
Or even in the dark
And that’s where I want to be, yeah

Mutta jos se on todellista
Voit nähdä sen silmilläsi
Tai edes pimeässä
Ja siellä minä haluan olla

Go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle
Go get your shovel
And we’ll dig a deep hole
To bury the castle, bury the castle
Ba da ba ba da ba ba da…

Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan
Mene hakemaan lapiosi
Ja me kaivamme syvän kuopan
haudataksemme linnan, haudataksemme linnan